21% retour voor particulieren

Jolanda Robben

Profiteer nu: 21% BTW retour bij aanschaf zonnepanelen!

Als particulier kan uw investering in zonnepanelen nog meer rendement opleveren, doordat u de BTW van de aanschaf mag terugvorderen bij de Belastingdienst. Dit scheelt u op een gemiddeld systeem al snel € 800,- tot   € 1000,- ! Dit recht ontstaat doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer. De btw is terug te vorderen als de installatie of op na  20 juni 2013 is gefactureerd.

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen (Publicatie Rijksoverheid 7-11-2013)

In de praktijk betekent dit:
Je kunt bij het aanmelden als btw-ondernemer en het terugvorderen van de betaalde btw via de eerste aangifte er direct voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing.

Als je bijvoorbeeld in januari 2014 over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kun je gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van de administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf. Daarmee is het terugvorderen van de betaalde btw niet meer dan het aanvragen van een gewone subsidie.

Je onvangt de terug te vorderen btw binnen enkele weken nadat je de genoemde aangifte van de btw hebt gedaan. Je moet dus de btw zelf zeg maar voorfinancieren. Dus hou er rekening mee dat je de volle mep eerst aan de installateur betaald en pas wat later de btw terugkrijgt.

Deze indirecte subsidie zorgt voor een prijsvoordeel van ca. 17 procent op het totaal incl. btw. Lees onderstaande en vergeet niet deze ‘subsidie’ aan te vragen. Het terugvorderen van de btw is overigens niet verplicht maar wel heel verstandig voor je portemonnee. Bovendien wordt de door jou zelf opgewekte zonnestroom nog goedkoper en loopt de terugverdientijd terug met ruim een jaar!

ADVIES: bij vragen informeer bij uw boekhouder om deze kans niet te missen