Boete voor vergeten BTW-aangifte

Jolanda Robben

AMSTERDAM – De boete die sommige eigenaren van zonnepanelen hadden moeten betalen omdat ze vergeten waren btw-aangifte te doen blijft. staan. Uiteindelijk moeten zij in de meeste gevallen 61 euro betalen.

Zonnepanelen van D66 op daken Amsterdam

In plaats van een naheffing van 5.161 euro kan de boete worden verlaagd naar 61 euro als de eigenaar van zonnepanelen alsnog aangifte doet en bezwaar maakt tegen de naheffing.

Zo’n 3.000 eigenaren van zonnepanelen die zich hadden aangemeld als btw-ondernemer, en daardoor de btw konden terugvragen op hun aankoop, waren vergeten btw-aangifte te doen of ontheffing hiervan aan te vragen.

Forse boete

Als gevolg kwamen ze met een forse boete te zitten van in totaal 5.161 euro. 5.000 euro bestond uit een schatting van de belasting voor startende ondernemers. Daar kwam nog eens een betaalverzuimboete van 100 euro  en een aangifteverzuimboete van 61 euro bij.

De schrik zat er goed in bij deze particulieren. Verschillende belastingconsulenten waren ontstemd over het hoge bedrag. Vooral omdat deze particulieren vaak maar maximaal 25 euro per kwartaal aan btw verschuldigd zijn. Belangenvereniging Vereniging Eigen Huis noemde de boete “onevenredig hoog”.

Geen vergeving

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, vergeeft de groep particulieren niet dat ze vergeten zijn aangifte te doen. Enkele duizenden andere eigenaren van zonnepanelen hebben wel aangifte gedaan of ontheffing aangevraagd. Volgens de staatssecretaris is deze groep daarom wel bekend met de eis van btw-aangifte.

Dat de boete voor de zonnestroomproducenten uiteindelijk fors lager uitvalt komt door de Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst , of BBBB. Deze regeling voorziet erin dat de boete verminderd wordt als de verschuldigde belasting lager is dan het bedrag van de naheffingsaanslag. In deze gevallen is dat bijna in elk geval zo.

Verminderd naar nihil

Hiermee vervalt de naheffingsschatting, maar ook de betaalverzuimboete.“Zowel de aanslag als de boete wegens niet tijdig betalen wordt verminderd naar nihil als inderdaad geen BTW verschuldigd is”, aldus Wiebes.

Alleen de boete voor het niet tijdig aangifte doen van 61 euro blijft staan. Volgens de staatssecretaris zorgt de regeling uiteindelijk voor genoeg coulance voor de particulieren.

Bron: Groene Courant