Brandgevaar Zonnepanelen bij Scheuten modules

Jolanda Robben

Als partner van IBC Solar kregen we onderstaand bericht door naar aanleiding van de berichten in de media van brandgevaar bij Scheuten modules

IBC SOLAR staat voor productkwaliteit

Naar aanleiding van de actuele melding van brandgevaar bij PV-modules (type Multisol) van de Nederlandse fabrikant Scheuten Solar Holding wijst IBC SOLAR, een van ’s werelds toonaangevende systeemhuizen in photovoltaïk, erop dat er geen zaken met Solar Holding Scheuten worden gedaan of ooit gedaan zijn.

Noch de IBC SOLAR AG in Duitsland, noch de tien internationale dochterondernemingen, waaronder IBC SOLAR BV, hebben Scheuten componenten voor PV-systemen in detail- of groothandel verkocht of gebruikt.

Ook de junction box die het brandgevaar oplevert bij de Scheuten PV-Modules is nooit door IBC SOLAR verkocht of gebruikt.

Zonnepanelen van Robben Energie van hoge kwaliteit

In ons productportfolio worden uitsluitend producten toegevoegd die voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen. Wij kopen alleen systeemcomponenten van onze bekende merk partners of ontwikkelen ze zelf. Daarnaast is de test- en kwaliteitscontrole volgens nationale en internationale normen. Onze ingenieurs testen alle componenten regelmatig bij de fabrikant. De door IBC SOLAR toegepaste componenten zijn volgens alle belangrijke kwaliteitsnormen gecertificeerd en worden beoordeeld door internationaal erkende, onafhankelijke instituten zoals TÜV, VDE, SGS en het Fraunhofer Instituut. Samen met het onafhankelijk testinstituut SGS-TÜV GmbH certificeert IBC SOLAR fabrikanten van zonnepanelen volgens een uitgebreide lijst van criteria. Fabrikanten met het goedkeuringszegel “Certificeerde leverancier” moeten voldoen aan hoge normen voor onder andere het kwaliteitsmanagement.

Het eigen kwaliteitsmanagement van IBC SOLAR omvat niet alleen de certificering van de leveranciers. De producten worden bij goederenontvangst gecontroleerd door een vastgelegd controlesysteem, volgens DIN ISO 2859-1. In onze eigen klimaatkamer worden modules onderworpen aan verschillende duurtesten. In onze eigen Flasher kunnen modules op prestatiewaarden en mogelijke schaden worden getest.

In principe is het zelfontbrandinggevaar in modules door experts als zeer beperkt geclassificeerd. De Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. stelde in 2010 een lijst op met verscheidenheid aan schaden aan PV-systemen. Volgens dit rapport, werden slechts 2% van de verzekeringsschade aan fotovoltaïsche systemen veroorzaakt door brand. Hier zijn alle branden waarin PV-systemen werden geschaad opgenomen, ongeacht de oorzaak van de brand. Het Fraunhofer instituut ISE wijst in haar recente artikel, “Actuele feiten over fotovoltaïk” (januari 2013, www.pv-fakten.de), erop dat in 2011 in Duitsland slechts 14 gevallen werden geregistreerd waarin werd aangetoond dat een niet goed geïnstalleerd PV-systeem een brand veroorzaakte. Ter vergelijking: in heel Duitsland zijn ongeveer 1,2 miljoen PV-systemen geïnstalleerd.

Klanten die een PV-systeem willen aanschaffen, dienen erop te letten dat alle componenten van hoge kwaliteit en door erkende instituten goedgekeurd zijn. Wanneer u de installatie door ervaren en professionele monteurs laat plaatsen, weet u dat er geen fouten optreden bij de aansluiting en de bekabeling.

Ook in de toekomst willen wij u van dienst zijn met produkten van hoge kwaliteit. Daarvoor heeft IBC SOLAR, 10 medewerkers in vaste dienst die voltijds bezig zijn met kwaliteitsbewaking!

Mocht u naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw IBC SOLAR TEAM

Groet Peter Meijers, directeur IBC SOLAR BV