BTW-plicht zonnepanelen: Meeste eigenaren “kleine ondernemer”

Jolanda Robben

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat eigenaren van zonnepanelen voortaan btw moeten betalen over hun eigen opgewekte zonnestroom. Het zelf opwekken van elektriciteit een economische activiteit is en daarom BTW-plichtig. Maar door het bestaan van de kleine ondernemersregeling heeft deze uitspraak bijna geen impact in Nederland. Het zal vooral consequenties hebben voor bezitters van (zeer) grote zonnepanelensysteem. En dan is het ook nog de vraag hoeveel stroom de eigenaar teruglevert aan het net. Alleen kopers die besluiten hun zonnepanelen als ondernemingsvermogen te rekenen,
kunnen de btw op hun (eerdere) koop bij de Belastingdienst deels of geheel terugvorderen.

Zaak-Fuchs

De zaak kwam aan het rollen toen de Oosterijker Fuchs dacht het aanschafbedrag (ruim 38 duizend euro minus 19 duizend euro subsidie) van de belasting af te kunnen trekken. Opwekken van zonne-energie zag hij een economische activiteit. Hij wilde ruim 6300 euro terugvorderen. Hij wekte jaarlijks ruim 19.000 kWh op, waarvan hij ruim 11.000 terug aan het elektriciteitsnet leverde. Voor de teruglevering kreeg hij een vergoeding van 18 eurocent per kWh.
Het Europese Hof heeft het in haar uitspraak over ‘duurzame opbrengst’. Daarmee wordt een ‘regelmatige’ teruglevering bedoeld en niet een ‘incidentele’ teruglevering. De eigenaar van het systeem moet de zonnestroom ook niet kunnen opslaan.

Kleine ondernemersregeling

Nederland telt ongeveer 100.000 bezitters van zonnepanelen. Velen daarvan hebben een systeem tussen de 6 en 12 zonnepanelen. De elektriciteit die zij met hun systeem opwekken en de btw die zij daar over verschuldigd zijn, valt in merendeel van de gevallen onder de zogenaamdekleine ondernemersregeling (KOR-regeling).
Advocatenkantoor Loyens & Loeff heeft zich in de uitspraak verdiept en meldt in haar Energy Alert het volgende: “Particulieren die in een jaar overigens per saldo minder dan 1.883 euro aan btw verschuldigd zijn kunnen op grond van de kleineondernemersregeling in aanmerking komen voor een belastingvermindering die ertoe kan leiden dat uiteindelijk helemaal geen btw hoeft te worden betaald. Onder omstandigheden kan zelfs worden verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen’. Preciezer: ondernemers met een jaarlijks btw-bedrag onder de 1.345 euro hoeven geen enkele btw te betalen. Zie onderstaand schema van de Belastingdienst.

kleineondernemers

Privé of zakelijk?

De bezitter of koper mag zelf kiezen of hij de zonnepanelen tot zijn ondernemingsvermogen of privé vermogen rekent. Kies je ervoor om het tot je ondernemingsvermogen te rekenen, dan kan de BTW op de installatie volledig teruggevorderd worden. Dat betekent wel dat je BTW gaat afdragen over de opgewekte stroom je zelf verbruikt. Door de kleine ondernemersregeling is die afdracht in de meeste gevallen niet nodig. Op de blog van columnist Henri Bontenbal staat een helder rekenvoorbeeld.

BTW-afdracht over elektriciteit

Volgens Roebyem Anders, mede-oprichter van zonnepanelenleverancier Zonline is de uitspraak vooral van toepassing op bezitters van grote systemen. Zij zullen veel papierwerk tegemoet gaan zien. Anders: “Zij moeten namelijk voortaan BTW afdragen over zelfopgewekte elektriciteit. Wel kunnen ze de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugvragen. Voornamelijk voor bezitters van grotere systemen kan dit veel gedoe opleveren. Deze particulieren moeten een BTW-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Ze moeten de omzetbelasting over hun teruggeleverde zonnestroom gaan uitrekenen en betalen. Ze gaan natuurlijk ook de betaalde BTW over hun zonnepanelen achteraf terugvragen”.

Ironisch genoeg zou Fuchs binnen Nederland ook in de kleine ondernemersregeling vallen. In Oostenrijk geldt nu eenmaal een ander belastingstelsel.

Lees hier de complete uitspraak van het Europese hof van Justitie.

Bronnen: Tweakers / Europese Hof van Justitie / Zonline persbericht