BTW retour zonnepanelen 2012 vóór 29-12-2017

Jolanda Robben

Beste zonnepaneeleigenaar,

U kunt de Kerstdagen nóg mooier afsluiten door de BTW van de zonnepanelen terug te (laten) vragen die u in 2012 heeft aangekocht. Zie hieronder waarom dit nu alsnog mogelijk is:

Door het Hof Den Bosch is op 6 juli 2017 bepaald dat wanneer iemand uit andere hoofde als ondernemer voor de BTW wordt aangemerkt, iemand met zonnepanelen ook als ondernemer voor de BTW dient te worden aangemerkt. Deze termijn is 5 jaar na het einde van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Hiermee was een teruggave echter nog niet verzekerd. Op 15 december 2017 is een arrest door de Hoge Raad gewezen waaruit blijkt dat de BTW teruggave alsnog verleend dient te worden indien de aangifte binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn is ingediend. Door de combinatie van deze twee uitspraken is BTW teruggave over 2012 en 2013 alsnog mogelijk.

Er is wel spoed bij want het verzoek moet uiterlijk dit jaar bij de Belastingdienst zijn binnengekomen, en dat betekent uiterlijk op vrijdag op vrijdag 29 december 2017. Wij kunnen u helpen om dit nog voor elkaar te krijgen.

Wij werken nl. samen met de Centrale BTW-teruggave die dit voor u kan regelen. Dit willen we dan graag uiterlijk woensdag 27 december van u doorkrijgen of u dit door hen wil laten verzorgen. Ik zorg er dan voor dat de factuur bij hun terechtkomt, u dient het betalingsbewijs terug te zoeken want dat dient ook aangeleverd te worden. Voor deze dienstverlening vragen wij € 99,00 excl. btw (BTW wordt ook teruggevraagd bij de Belastingdienst). Ik zou zeggen, laat deze kans niet liggen!

Dus in het kort:

  • BTW van uw zonnepanelen aangekocht in 2012 kunt u terug (laten) vragen
  • Verzoek dient uiterlijk 29 december bij de Belastingdienst binnen te zijn
  • Wij kunnen dit voor u (laten) regelen doordat we een samenwerking hebben met de “Centrale BTW teruggave”
  • Omdat u onze klant bent bieden wij u deze dienstverlening aan voor een gereduceerd tarief van € 99,00 excl. btw
  • Wilt u hiervan gebruik maken dan horen wij dit graag uiterlijk 27 december van u
  • Naar gelang de Wattpiek (Wp) dat bij u op het dak ligt wordt er nog een forfait in mindering gebracht (zie overzicht hieronder) – dit is zo geregeld door de Belastingdienst

Mocht u het zelf willen regelen, ook dat kan! Een stappenplan is bij ons beschikbaar.

Fijne Kerstdagen!

Met vriendelijke groeten,
Jolanda Robben