Subsidieregeling voor zonnepanelen sportverenigingen helemaal uitgeput

Jolanda Robben

Tennisclub

Voetbalvereniging

Voetbalvereniging

Helaas, het plafond van de subsidieregeling is bereikt. Er zijn in korte tijd 600 aanvragen gedaan waardoor de subsidiepot inmiddels leeg is (27-1-2016). 

 

Vanaf 2016 krijgen sportverenigingen subsidie voor duurzame maatregelen waaronder zonnepanelen.  De subsidie bedraagt tot 30% van de kosten voor de installatie. Een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar wordt hiermee verlaagd naar 5 jaar.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen sportverenigingen en sportstichtingen. De sportvereniging ontvangt 30% subsidie, de sportstichting 15%. Het verschil zit in de BTW die sportverenigingen niet kunnen aftrekken. De maximale subsidie bedraagt 125.000 euro waarbij de kosten niet lager mogen zijn dan 3.000 euro. Dit betekent dat de installatie niet kleiner mag zijn dan circa 10 zonnepanelen. Voorwaarde is dat de vereniging of stichting aangesloten moet zijn bij  het NOC/NSF of bij de landelijke sportvereniging.

Daarnaast zal er 500 euro extra subsidie beschikbaar zijn indien wordt besloten om een energieadvies uit te laten voeren. Dit advies moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het maken van een overzicht van de totale energiehuishouding tot het inzichtelijk maken van de maatregelen op het gebied van energiebesparing en de te verwachten opbrengst.

De subsidieregeling gaat in vanaf 4 januari 2016. Per jaar zal een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar zijn. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maal.

Voorbeeld:

Een sportvereniging heeft een dak ter beschikking van 70m2. Hierbij is ruimte voor circa 40 zonnepanelen die per jaar circa 9.000 kWh opbrengen. Dit bespaart de sportvereniging 2.000 euro op jaarbasis aan elektra. De kosten voor een dergelijke installatie bedragen circa 15.000 euro waarvoor de vereniging 4.500 euro subsidie ontvangt.  De terugverdientijd wordt hiermee circa 5 jaar in plaats van 7 jaar. Dit betekent dat de vereniging na 5 jaar gratis stroom genereert.