Schenken van zonnepanelen?

Jolanda Robben

Wilt u iets aan uw kind schenken, dan kunt u overwegen om geen geld maar zonnepanelen aan uw kind te schenken. Met het schenken van zonnepanelen geeft u eigenlijk niet éénmalig een bedrag maar krijgt uw kind korting op de energienota voor een periode van bijvoorbeeld 25 jaar. De schenking is daardoor veel groter dan het éénmalige bedrag.

Naast de belastingvrije schenking kan uw kind ook de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugkrijgen, een soort van ‘bonus van de Belastingdienst’ van ongeveer 20% van het geschonken bedrag (21% BTW minus het forfait).Fiscaal voordeel

Hoe werkt dat dan?

Er zijn diverse vrijstellingen in de Schenkbelasting: – Eénmalig max. € 25.322 belastingvrij schenken aan uw kind of de partner tussen 18-40 jaar. – Indien het bedrag voor verbetering van de eigen woning wordt gebruikt is het éénmalige bedrag verhoogd naar € 52.752,-. Het plaatsen van zonnepanelen valt onder verbetering van de eigen woning. De zonne-    panelen dienen te worden gemonteerd op de woning die eigendom van uw kind is. De schenking kan dan    onder de verruimde vrijstelling vallen en dan is het gehele bedrag van de schenking vrijgesteld. Wanneer eerder al gebruik is gemaakt van de éénmalige vrijstelling dan is er nog een andere manier: – Over 2015 bedraagt het basis bedrag dat vrijgesteld geschonken kan worden € 5.277 en over 2016 € 5.304.    Zowel in december 2015 als in januari 2016 kunnen deze bedragen belastingvrij aan uw kinderen worden    geschonken onder de voorwaarde dat er zonnepanelen mee worden gekocht. Deze variant wordt veruit het meest toegepast. Uw kinderen kunnen vervolgens de BTW op de zonnepanelen van de Belastingdienst terug vragen, de factuur voor de zonnepanelen dient dan wel op naam van uw kind te staan.

Twee rekenvoorbeelden

1. Uw kinderen laten zonnepanelen plaatsen voor € 8.000,- inclusief € 1.388,- BTW. Uw kinderen ontvangen dan van u € 6.700,- verdeeld over twee jaar (€ 8.000,- minus € 1.300,-) en krijgen van de Belastingdienst ongeveer € 1.300,- BTW terug.

2. Uw kinderen laten zonnepanelen plaatsen voor € 8.000,- inclusief € 1.388,- BTW. Uw kinderen ontvangen dan van u € 8.000,- maar krijgen van de Belastingdienst ook nog eens ongeveer € 1.300,- BTW terug. Uw totale schenking wordt daarmee ongeveer € 9.300,- belastingvrij.

Wat te doen?

Wilt u gebruik maken van de algemene vrijstelling van € 5.277 (2015) / € 5.304 (2016)? Dan kunt u dit met uw kind afspreken en in december 2015 een bedrag overmaken van € 5.277. In januari 2016 kunt u het resterende bedrag overmaken tot maximaal € 5.304. U hoeft bij deze variant géén aangifte Schenkbelasting te doen.

Wilt u gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, dan dient er wel een aangifte Schenkbelasting gedaan te worden en dient er een overeenkomst te worden gemaakt waarin de voorwaarden van de schenking in staan vermeld.