Zonne-energie

Er bestaan twee mogelijkheden om energie van de zon te benutten. De eerste mogelijkheid door gebruik te maken van zonnecellen, die het zonlicht omzetten in electriciteit. De tweede mogelijkheid is door gebruik te maken van zonnecollectoren, die de warmte van de zon gebruiken voor het verwarmen van water.

Zonnecollectoren

Warm water door de zon

Een thermische installatie zet zonlicht om in warmte. Zonnecollectoren op het dak vangen het zonlicht op. Met de energie van dit licht wordt water opgewarmd dat in dunne koperen buizen door de collectoren stroom.

Het hete water wordt dan in buizen door een groot geïsoleerd voorraadvat geleid. Daar staat het een groot deel van z’n warmte af aan het water in het vat, dat vervolgens kan dienen voor huishoudelijk gebruik.

Een gewone zonnecollector bestaat uit een vlakke plaat die is samengesteld uit verschillende aluminium of koperen plaatjes. Die zijn bedekt met een zwarte absorberende laag. De plaatjes warmen op onder invloed van het zonlicht, en geven hun warmte af aan een raster van koperen buizen waarin het op te warmen water circuleert.

Een zonneboiler bestaat in principe uit vier hoofdcomponenten: de zonnecollector, een opslagvat voor warm water (de boiler) een elektronische sturing en een pomp.

 

Ratiotherm

Zonnepanelen

Electriciteit door de zon

Zonnemodules of zonnepanelen zijn opgebouwd uit losse cellen die licht omzetten in elektrische energie. Dit proces is gebaseerd op de natuurlijke elektrische eigenschappen van de halfgeleider silicium.

Silicium (zand) is na zuurstof het meest voorkomende element op aarde. Het is dan ook een zeer goedkope en bijna onuitputtelijke natuurlijke hulpbron. Maar om het geschikt te maken voor de opwekking van elektriciteit is een ingewikkeld proces van meerdere stappen noodzakelijk. Hierbij wordt eenvoudig silicazand omgezet in zuiver kristallijn silicium. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de kristalstructuur en de productiemethode:

  • Monokristallijne zonnecellen
  • Polykristallijne zonnecellen
  • Dunnefilm-zonnecellen

Er is momenteel geen subsidie meer beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl (voorheen AgentschapNL)

Wij zijn de professionele partner van:
ibc-solar sma van-der-valk-solar-systems