Budget ISDE in 2018 is 100 miljoen

Jolanda Robben

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is € 100 miljoen. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte.

Op 4 december werd de gewijzigde ISDE regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

De bekendheid van de regeling nam ook in 2017 toe. We verwachten daarom dat het aantal aanvragen ook in 2018 groot zal zijn.

Meer weten?