Budget uitgeput subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Jolanda Robben

Het budget van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van de provincie Noord-Brabant is uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Noord-Brabant gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’