Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) opent 2 januari 2017

Jolanda Robben

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De ISDE in 2017

Op 30 november informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de  ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december. De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budget van €70 miljoen. Vanaf die dag zal het aanvraagformulier voor 2017 ook beschikbaar zijn. Niet eerder. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.

De ISDE wordt vanaf 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

 1. De aanvraagtermijn wijzigt in 2017 voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.
 2. Warmtepompen: de categorieën hybride warmtepomp en warmtepomp boiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW:
  -tot 3,5 kW: € 1.000
  -van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
  -van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
 3. Biomassaketel: Het basisbedrag wordt verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW wordt verhoogd
  -tot en met 40 kW: € 2.500
  -vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
 4. Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd:
  -De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
  -Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De ISDE 2016 is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.