Belastingplan 2014 op energiegebied

Jolanda Robben

Goed nieuws voor particulieren die collectief op een vreemd of eigen dak kleinschalig duurzame energie (gaan) opwekken. Zij krijgen een belastingkorting van 7,5 eurocent / kWh op hun energiebelasting. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen binnen het wetsvoorstel. Dit staat in het Belastingplan 2014, dat staatssecretaris Weekers van het ministerie van Financiën tijdens Prinsjesdag bekend maakte. Het plan stond al eerder in het regeerakkoord, maar is met de update van het Belastingplan voor volgend jaar nu verder uitgewerkt.

Verlaagd belastingtarief

Het verlaagde tarief is enkel voor particuliere kleinverbruikers en alleen bedoeld voor collectieve energie-opwekking, van zonnepanelen tot windturbines. Het huidige tarief van de energiebelasting voor het elektriciteitsverbruik tot 10.000 kWh bedraagt in 2013 11,65 cent/kWh. De voorgestelde belastingkorting bedraagt 7,5 cent/kWh (excl. btw).
Het Rijksoverheid begroot voor 2014 10 miljoen euro om deze maatregel te dekken. Het Rijk verwacht dat ruim 25.000 particulieren van deze regeling gebruik gaan maken en dat elke deelnemer met deze regeling ongeveer 3.000 kWh per jaar gaat opwekken. Op deze basis daarvan zal de lokale duurzame opwekking van elektriciteit jaarlijks toenemen met 75 miljoen kWh.

Quick scan Belastingplan 2014

Energieoverheid deed een quick scan van het Belastingplan 2014 en haalde daar de volgende passages uit die bovenstaande bevestigen:

  • Verlaagd energiebelastingtarief (pagina 35): “In het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd. Dergelijke energieopwekking wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit. De elektriciteit moet afkomstig zijn van cooperaties van particuliere kleinverbruikers en die in de nabijheid is opgewekt”.
  • Belastingkorting VvE’s (pagina 36): VvE’s hebben ook recht op het verlaagde belastingtarief, zodra de energie wordt opgewekt op een eigen gebouw. Op pagina 36 staat: “Cooperaties die lokaal duurzaam energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de btw. Voor VvE’s geldt dat zij ter zake btw-plichtig zijn en dat zij slechts belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelaating indien en voor zover zij een onderneming drijven en niet zijn vrijgesteld op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting”.
  • ‘Nabijheid’ en postcoderoos (pagina 36)
    “De aansluitingen van de leden uit de cooperatie moeten zich in hetzelfde postcodegebied met vier gelijke cijfers bevinden als de installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt, dan wel in de direct daaraan grenzende postcodegebieden, welk geheel ook wel wordt aangeduid als een postcoderoos”.

Belastingplan 2014

Download hier het complete Belastingplan-2014

(Bron: Rijksoverheid)