Subsidiebudget zonnepanelen op: ruim 90.000 aanvragen

Jolanda Robben

Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. In 13 maanden tijd hebben meer dan 90.000 huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend.

In 2012 en 2013 kon Agentschap NL ruim 50 miljoen euro subsidie verlenen aan particulieren. Met de laatste binnengekomen aanvragen is die pot leeg.

Totaal 315 GWh

De ruim 90.000 huishoudens kregen bij de aanschaf van zonnepanelen een tegemoetkoming van maximaal 650 euro. Dit is voldoende voor een vermogen van 3,5 kilowatt per installatie. Hiermee kan genoeg energie worden opgewekt voor een gemiddeld huishouden. De aangeschafte zonnepanelen wekken in totaal 315 GWh duurzame stroom per jaar op.

Ruim 50 miljoen

De regeling zonnepanelen voor particulieren ging op 2 juli 2012 van start. De regeling komt voort uit het lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar stelde was € 50.882.000,-.